ข่าวสารสมาคม
 

 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย 
    สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าในช่วงลักษณธการปฏิรูปที่ไม่การสิ้นสุด แซ่ของชาวจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมชื่อแซ่ของชาวจีนมีมากมายหลายหลาก โดยยึดถือจากข้อมูลหลักฐานใน อดีตถึงปัจจุบันในประเทศจีนได้ปรากฏชื่อแซ่มากกว่า 22000แซ่ โดยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6000ปี ……
Ceremony
* พิธีรับตำแหน่ง 4th *
* พิธีรับตำแหน่ง 3th *
* พิธีรับตำแหน่ง 1st *
4th
* ประธานกรรมการ 4th *
* กรรมการ 4th *
* ประธานกิตติมศักดิ์ 4th *
* กรรมการบริหาร 4th *
Committee
* รายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 4 *
* รายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 3 *
* รายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 2 *
* รายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 1 *
UCCA
* ที่อยู่ *
* สหสมาคมตระกูลแซ่ *


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com