ข่าวสารสมาคม

ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพ

ประธานกรรมการกิตติมาศักดิ์ตลอดชีพ
 
ประธานกรรมการเกียรติมาศักดิ์
 
 

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : office@zonglianthai.com

Network by Thaicn.com