ข่าวสารสมาคม

泰國丁氏宗親總會สมาคมตระกูลเต็ง
นายกสมาคม:สมภพ ติงธนาธิกุล   โทร:02-2113071,02-2110974
Fax:02-6748347
ที่อยู่:3699/1ซ.ตระกูลโต๋ว15 ถ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
<<<更多

 

泰國刁氏宗親總會
นายกสมาคม:刁順昇   電  話:02-6227799
傳  真:02-2256447
地  址:(臨時地址)泰京三攀他旺縣新填港門牌 384 號
<<<更多

泰國六桂堂宗親總會
นายกสมาคม:江大侯   電  話:02-2911802,02-2920017
傳  真:02-2920017
地  址:泰京石龍軍路80巷然那哇挽可令越叻磨考巷門牌84之21至22號
<<<更多

泰國方氏宗親總會
นายกสมาคม:方漢標   電  話:02-2863536,02-2873629
傳  真:02-6760847
地  址:泰京谷莊四橋哇拉叻商業中心
<<<更多

泰國王氏宗親總會
นายกสมาคม:王杏生   電  話:02-6821070,02-6820117
傳  真:02-2940993
地  址:泰京沙塗巴立路中段44巷門牌564/1號
<<<更多

泰國丘氏宗親總會
นายกสมาคม:丘南強   電  話:02-3919732,02-7124152-3
傳  真:02-7124153
地  址:泰京孔堤區拍喃四路果南泰四角 3799 號
<<<更多

泰國田氏宗親總會
นายกสมาคม:田鑾輝   電  話:02-4630077-80
傳  真:02-2252740
地  址:泰京挽倫曼路門牌9 號内務側面
<<<更多

泰國朱氏宗親總會
นายกสมาคม:朱春隆   電  話:02-2144164
地  址:泰京拍喃一路國家運動場左畔朱拉第四橫街門牌 849/4-5 號
<<<更多

泰國余氏宗親總會
นายกสมาคม:余聲清   電  話:02-2111894
傳  真:02-2124497
地  址:泰京谷莊路洗仁集巷門牌37/3 號
<<<更多

泰國吳氏宗親總會
นายกสมาคม:吳宏豐   電  話:02-4540204-5
傳  真:02-4540206
地  址:泰京曼坤天縣宗通區干拉巴匹路門牌十三之十號郵編10150
<<<更多


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com